Zaposleni v šoli

Učitelji razredniki

1. a – Renata Trbanc | vse predmete | renata.trbanc@os-smarjeta.si
druga strokovna delavka | Kristina Hribar | kristina.hribar@os-smarjeta.si
1. b – Katja Kralj | vse predmete | katja.kralj@os-smarjeta.si
druga strokovna delavka | Kristina Hribar | kristina.hribar@os-smarjeta.si
2. a – Tea Povše | vse predmete | tea.povse@os-smarjeta.si
2. b – Nina Leban| vse predmete | katja.kralj@os-smarjeta.si
3. a – Anica Katič Hočevar | vse predmete |anica.katic.hocevar@os-smarjeta.si
3. b – Katarina Dežman |vse predmete | katarina.dezman@os-smarjeta.si
4. a – Helena Vidmar | vse predmete | helena.vidmar@os-smarjeta.si
4. b – Maja Žagar | vse predmete | maja.zagar@os-smarjeta.si
5. a – Mojca Gorenc Ban | vse predmete | mojca.gorenc.ban@os-smarjeta.si
5. b – Mojca Slapšak | vse predmete | mojca.slapsak@os-smarjeta.si
6. a – Irena Zupančič | OPB, BIO, GOS, NPH, OŠP | irena.zupancic@os-smarjeta.si
6. b – Darja Gašperšič | BIO, NAR, LAB | darja.gaspersic@os-smarjeta.si
7. a – Lea Blažič Lipoglavšek | TJA, NEM| lea.blazic.lipoglavsek@os-smarjeta.si
7. b – Špela King | ŠPO |spela.king@os-smarjeta.si
8. a – Darinka Petrina | MAT, TEH | darinka.petrina@os-smarjeta.si
8. b – Bojan Kukman | MAT | bojan.kukman@os-smarjeta.si
9. a – Kristina Ščuka | SLJ| kristina.scuka@os-smarjeta.si
9. b – Aleš Lindič| ŠPO | ales.lindic@os-smarjeta.si

Učitelji nerazredniki

Jože Novak | FIZ, TIT | joze.novak@os-smarjeta.si
Vesna Žinko | ZGO, GEO | vesna.zinko@os-smarjeta.si
Vida Cizel | LUM, LS1, GEO | vida.cizel@os-smarjeta.si
Kristina Hribar |OPB | kristina.hribar@os-smarjeta.si
Irena Strazberger | OPB | irena.strazberger@os-smarjeta.si
Sara Simsija | OPB | sara.simsija@os-smarjeta.si
Mojca Pacek  | SLJ, TJN | mojca.pacek@os-smarjeta.si
Milena Hribar | OPB | milena.hribar@os-smarjeta.si
Tadeja Molan Žinko | GUM, PZ | tadeja.molan@os-smarjeta.si
Janja Kastelic | DSP | janja.kastelic@os-smarjeta.si

Ostali zaposleni

Nevenka Lahne | ravnateljica |nevenka.lahne@os-smarjeta.si
Milena Vene | pomočnica ravnateljice | milena.vene@os-smarjeta.si
Lea Povše Škoda | svetovalna delavka | lea.povse.skoda@os-smarjeta.si
Andrej Kovačič | knjižničar, ROID | andrej.kovacic@os-smarjeta.si
Dragan Jović | ROID | dragan.jovic@os-smarjeta.si
Sonja Kuhar | tajnica | sonja.kuhar@os-smarjeta.si
Mateja Završnik Pogačar | knjigovodja| mateja.zavrsnik.pogacar@os-smarjeta.si
Darja Hočevar | računovodja vrtca in šole | darja.hocevar@os-smarjeta.si
Ema Makovec | spremljevalec | ema.makovec@os-smarjeta.si
Marta Ilovar | čistilka | marta.ilovar@os-smarjeta.si
Jožica Kermc | čistilka | jozica.kermc@os-smarjeta.si
Marija Cvelbar | čistilka | marija.cvelbar@os-smarjeta.si
Maida Kirar | čistilka | maida.kirar@os-smarjeta.si
Jana Starina | čistilka | jana.starina@os-smarjeta.si
Samira Prošić | čistilka | samira.prosic@os-smarjeta.si
Jožica Jerele | čistilka/perica | jozica.jerele@os-smarjeta.si
Rudi Zajc | hišnik | rudi.zajc@os-smarjeta.si
Stane Černe | hišnik/čistilec |stane.cerne@os-smarjeta.si
Josip Pogačič | vodja šolske kuhinje, kuhar, chef | josip.pogacic@os-smarjeta.si
Andreja Globevnik | kuharica | andreja.globevnik@os-smarjeta.si
Jožica Peterle | kuharica | jozica.peterle@os-smarjeta.si
Renata Lužar | kuharica | renata.luzar@os-smarjeta.si
Renata Nosan | kuharska pomočnica | renata.nosan@os-smarjeta.si
Mateja Nosan | kuharska pomočnica | mateja.nosan@os-smarjeta.si

(Visited 3.742 times, 4 visits today)