Zaposleni v šoli

Učitelji razredniki

1. a – Tea Povše | vse predmete |
druga strokovna delavka | Irena Strazberger |
1. b – Valentina Kragelj | vse predmete |
druga strokovna delavka | Kristina Hribar |
2. a – Renata Trbanc | vse predmete |
2. b – Teja Jožica Mikolič | vse predmete | teja.jozica.mikolic@os-smarjeta.si
3. a – Anica Katič Hočevar | vse predmete |
3. b – Katarina Dežman |vse predmete |
4. a – Helena Vidmar | vse predmete |
4. b – Maja Žagar | vse predmete |
5. a – Mojca Gorenc Ban | vse predmete |
5. b – Mojca Slapšak | vse predmete |
6. a – Aleš Lindič| ŠPO |
6. b
– Tadeja Molan Žinko | GUM, PZ |
7. a
– Irena Zupančič | OPB, BIO, GOS, NPH, OŠP |
7. b – Darja Gašperšič | BIO, NAR, LAB |
8. a – Lea Blažič Lipoglavšek | TJA, N2N |
8. b – Špela King | ŠPO | 
9. a – Darinka Petrina | MAT, TEH |
9. b – Bojan Kukman | MAT |

Učitelji nerazredniki

Vida Cizel | LUM, LS1, GEO |
Mirjam Grahut | TJA (1. do 4. razred), JV |
Polonca Gregorčič | OPB |
Marjanca Blažič Hočevar | TJA |
Jože Novak | FIZ, TIT |
Mojca Pacek  | SLJ, NI1 |
Maša Peterlin | OPB, vzgojiteljica, DSP |
Manca Seničar | DSP, ISP |
Sara Simsija | OPB | Irena Strazberger | OPB |
Sandra Baškovič | OPB |
Kristina Ščuka | SLJ |
Anita Vidmar Slana | OPB, ISP |
Jure Žagar | ŠPO, OPB |
Vesna Žinko | ZGO, GEO |
Karmen Zupan | TJA (1. do 4. razred), JV |

Ostali zaposleni

Nevenka Lahne | ravnateljica |
Milena Vene | pomočnica ravnateljice |
Lea Povše Škoda | svetovalna delavka |
Damjana Tramte | knjižničarka |
Dragan Jović | ROID |
Sonja Kuhar | tajnik VIZ |
Mateja Završnik Pogačar | administrator VI, knjigovodja VI |
Darja Hočevar | računovodja VI |
Nina Cujnik | spremljevalka učenca |
Marta Ilovar | čistilka |
Saša Jančar | čistilka |
Samira Prošić | čistilka |
Majda Cvetkovič | čistilka |
Klavdija Pirnat | čistilka |
Amina Mahmić | čistilka |
Jana Starina | perica, kuharski pomočnik |
Rudi Zajc | hišnik |
Stane Černe | hišnik/čistilec | 
Andreja Globevnik | vodja šolske kuhinje |
Renata Lužar | kuharica |
Rozalija Martič | kuharica |
Renata Nosan | kuharica |
Mateja Nosan | kuharica |
Jožica Peterle | kuharica |