interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/2019

1. triada

2. triada

3. triada

Učenci vseh razredov opravljajo tudi bralno značko S knjigo v svet, na katero se prijavijo pri svojih razredničarkah (1. – 5. razred) oz. pri učiteljicah slovenskega jezika oz. v šolski knjižnici.