Šolska prehrana

Subvencioniranje prehrane v osnovni šoli ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v povezavi z Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPre-1).

Meje dohodkovnih razredov se usklajujejo enkrat letno z Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023.

POLNA SUBVENCIJA MALICE

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne  presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, ki za leto 2023 znaša 652,12 EUR (25. člen ZUPJS ter 1. člen Odredbe o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023).

SUBVENCIJA MALICE OTROKOM V REJNIŠTVU

Ne glede na določbo 25. člena pripada polna subvencija malice tudi vsem učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito. Malica je za te učence v vsakem primeru brezplačna.

POLNA SUBVENCIJA KOSILA

Od 1. 9. 2023 dalje so po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila upravičeni učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda (7. člen ZŠolPre-1B).

Do polne subvencije kosila so od 1. 9. 2023 torej upravičeni tudi učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, za leto 2023 ne presega 516,76 EUR (25. člen ZUPJS ter 1. člen Odredbe o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023) .

POGOJ ZA SUBVENCIJO PREHRANE

Pogoj za subvencijo prehrane učencu je:

  •     da se učenci redno izobražujejo,
  •     da so prijavljeni na posamezne obroke s predpisanim obrazcem;
  •     da imajo starši oz. skrbniki veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Pravila šolske prehrane OŠ Šmarjeta in komisija za prehrano

Pravila šolske prehrane OŠ Šmarjeta (marec 2013)
Spremembe Pravil šolske prehrane OŠ Šmarjeta (september 2014)
Dopolnitev 6. člena Pravil šolske prehrane
Komisija za prehrano


Cena šolske prehrane od 1. septembra 2022 dalje:

MALICA:
1.- 9. razred: 1,10 €/dan (velja od 1. septembra 2023 dalje)

KOSILO:
1. – 5. razred: 1,90 €/dan
6. – 9. razred: 2,28 €/dan

DNEVNA KOSILA: 2,55 €/ dan
POPOLDANSKA MALICA ZA UČENCE PB: 0,82 €/dan

Prehrana učencev je oproščena plačila DDV po 8. točki prvega odstavka 42. člena Zakona o DDV.


Dietna prehrana

V zadnjem času so se je v Slovenskih šolah precej povečalo število otrok z dietami, ki pogosto niso medicinsko indicirane. Da bi se razmere na področju predpisovanja diet čimprej uredile, je Združenje za pediatrijo pri Slovenski zdravniški zbornici pripravilo  Priporočila za medicinsko indicirane diete.

Priporočila so dostopna tukajkjer najdete tudi obrazce za pridobitev potrdila o dieti.

V primeru, da vaš otrok potrebuje dieto, vas prosimo, da pri svojem pediatru čimprej pridobite ustrezno potrdilo, saj bomo le tako lahko otroku zagotovili ustrezno prehrano.

Shema šolskega sadja


Spremljanje in nadzor

Šolsko leto 2022/2023

Analiza ankete o šolski prehrani 2022/2023

Šolsko leto 2021/2022

Analiza ankete o šolski prehrani 2021/2022

Šolsko leto 2020/2021

Analiza ankete o šolski prehrani 2020/2021

Šolsko leto 2018/2019

Preverjanje zadovoljstva s šolsko prehrano
POROČILO KOMISIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO 2018-2019

Preverjanje zadovoljstva z dejavnostmi, ki spodbujajo zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja
Rezultati ankete za starše in učence


Šolsko leto 2017/2018

preverjanje zadovoljstva s šolsko prehrano
Rezultati ankete o zadovoljstvu s prehrano 2017/2018