Kokoška Rozi

V tednu mobilnosti, od 16. do 20. 9. 2019, se bodo učenci 4., 5. in 6. razredov OŠ Šmarjeta  priključili projektu Ministrstva za infrastrukturo Trajnostna mobilnost v osnovni šoli in izvedli aktivnost Gremo peš! S kokoško Rozi.

Cilj aktivnosti je: Povečati delež aktivnih prihodov v šolo za 7 %.

Namen: Spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, s skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi …) predvsem spodbujati pešačenje. Aktivne oblike prihoda naj bi uporabljali tudi v popoldanskem času.

Naloge učencev (s pomočjo staršev in učiteljev):

  • V šolo prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.
  • Izpolnjevati potovalni dnevnik.
  • Izpolniti anketo pred in po izvedbi dejavnosti.

Naloge staršev:

  • Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske dejavnosti.
  • Vzgajanje z zgledom, spremljanje v šolo, opravki na trajnostni način

V tednu mobilnosti bomo za vse učence izvajali tudi priljubljeno obliko prihoda v šolo – pridružite se nam!