Organi zavoda

  • Svetovalna služba
  • Svet staršev
  • Svet zavoda
  • Šolski sklad