Standardi znanja od 6. do 9. razreda

Učni načrti so za posamezne predmete objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

(Visited 489 times, 1 visits today)