šolski prevozi

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Učenci se v šolo in iz nje vozijo s šolskim avtobusom, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole (1. alineja 56. člena Zakona o osnovni šoli – ZOsn) ali s šolskim kombijem.

ŠOLSKI AVTOBUS

ZJUTRAJ V ŠOLO

JUŽNI KROG

 • 6.15 (za vse, ki začnejo pouk ob 7.30 in učence iz smeri Žaloviče) z začetne postaje Žaloviče – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – šola (6.45)
Opomba: Učenci od 5. do 9. razreda, ki nimajo pouka, se zberejo v jedilnici in upoštevajo navodila dežurnega učitelja. Učenci od 2. do  4. razreda odidejo v dežurne razrede ali k jutranjim dejavnostim.
 • 7.45 (za vse, ki začnejo pouk ob 8.20) z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – šola (8.10)

SEVERNI KROG

 • 6.55  z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Klevevž – Dol – Radovlja – Šmarjeta – šola (7.25)
Opomba: Varstvo vozačev je v času od 6.45 do 7.30 v jedilnici. Učenci so dolžni biti v varstvu. Po 7.30 učence, ki nimajo dejavnosti, prevzamejo dežurni učitelji. Učenci upoštevajo njihova navodila.

POPOLDNE DOMOV

JUŽNI KROG

 • 13.05 (torek– petek) – šola – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dolenje Kronovo
 • 13.15 (vsak dan) – šola – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Žaloviče
 • 14.50 (vsak dan) – šola – Žaloviče – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja)

SEVERNI KROG

 • 14.00 (vsak dan) – šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Dol – Klevevž – Radovlja
 • 15.20 (vsak dan) – šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja –  Čelevec

 

ŠOLSKI KOMBI

ZJUTRAJ V ŠOLO

 • 6.25 – Vinj Vrh (6.25) (Hrib) – Tomažja vas – šola
 • 6.55 – Stara vas (6.55) – Klenovik – Sela – šola
 • 7.15 – Radovlja – Gorenja vas – šola

POPOLDNE DOMOV

 • 13.55 – šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola
 • 14.45 – šola – Vinji Vrh – Tomažja vas – šola
 • 14.55 – šola – Radovlja – Gorenja vas – šola
 • 15.05- šola – Klenovik – Stara vas – šola

STARŠEVSKI PREVOZ

Pri lastnem prevozu otrok v šolo in domov (ter kamorkoli), upoštevajte Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in priporočila Policije.