svet staršev

Svet staršev 2021/2022 sestavljajo:

predstavniki staršev vrtca:

ribice – Nina Černe (namestnik Lea Bobič)
sovice – Lucija Galič (namestnica Laura Gregorčič)
pikapolonice – Marko Lekše (namesnica Barbara Cvetek)
čebelice – Tanja Žagar (namestnik Maja Cvetan)
metuljčki – Silvija Zoran (namestnica Estera Božnik)
ježki – Jure Rajšelj (namestnica Urška Prešeren)
polžki – Jasmina Lamovšek (namestnica Nataša Bevec)
račke – Andrejka Lesjak (namestnik Sabina Kermc)
žabice – Maša Peterlin (namestnica Nataša Kermc)
miške – Sandra Vaupič Perše (namestnica Igor Voćanec)

predstavniki staršev šole:

1. a – Lea Bobič (namestnica Barbara Cvetek)
1. b – Anja Turk (namestnica Nuška Robek)
2. a – Urška Bobič (namestnica Petra Kirn)
2. b – Janja Gregorčič (namestnik Maja Kužnik)
3. a – Svetlana Peterle (namestnica Aleš Kaplan)
3. b – Nina Gregorčič (namestnica Rok Cimerman)
4. a – Renata Žibert (namestnica Nina Zupan)
4. b – Benjamin Golob (namestnica Mirjam Cvelbar)
5. a – Iztok Umek (namestnik Maja Kužnik)
5. b – Matjaž Sinur (namestnica Janja Gazvoda)
6. a – Alenka Kovačič (namestnik Svetlana Peterle)
6. b – Robert Gazvoda (namestnica Marija Jambrek Korenič)
7. a – Polona Sinur (namestnica Nela Papež)
7. b – Melita Duh Jerman (namestnica Sabina Jakše Hren)
8. a – Katja Smrekar (namestnica Suzana Pepel)
8. b – Anica Blažič (namestnica Marjana Mežič)
9. a – Loreta Kosec Zorko (namestnica Mateja Gorišek)
9. b – Aleksandra Barič Vovk (namestnica Jelka Makovec )

Predsednica sveta staršev: Urška Bobič
Namestnik predsednice: Matjaž Sinur

Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Šmarjeta (datum objave: 9. junij 2017)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta staršev OŠ Šmarjeta

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV