svet staršev

Svet staršev 2018/2019 sestavljajo:

predstavniki staršev vrtca:
miške – Vesna Suhadolnik (namestnica Mateja Kapler Novak)
žabice – Lea Vovko (namestnica Ines Darovec)
ježki – Aleksandra Košiček (namestnik Anja Medvešek)
račke – Matjaž Pajk (namestnica Anja Mrgole)
polžki – Damjan Cvetan (namestnik Nataša Bevec)
metuljčki – Dejan Ivić (namestnica Lea Šalehar)
čebelice – Erika Petrovčič (namestnk Darko Valenščak)
pikapolonice – Janja Gregorčič (namestnica Anita Jelen)
ribice – Žiga Simončič (namestnica Natalija Škrbina)
sovice – Maja Beg (namestnica Marjanca Vidmar)

predstavniki staršev šole:
1. a – Barbara Pirkovič Ćirić (namestnica Mateja Kapler Novak)
1. b – Sandro Amf (namestnik Emir Šoštarec)
2. a – Brigita Vrešak (namestnica Tanja Robek)
2. b – Danijel Jakše (namestnica Irena Medja)
3. a – Anica Turk Potočar (namestnica Marija Vide Malenšek)
3. b – Dušan Kovačič (namestnica Tina Cimerman)
4. a – Boris Dvornik (namestnica Polona Sinur)
4. b – Jožica Perme (namestnica Jožica Pirc)
5. a – Vesna Cvelbar (namestnik Maja Judež)
5. b – Anica Blažič (namestnica Katarina Rifelj)
6. a –Damjana Kos (namestnik Aleš Hočevar)
6. b – Gregor Luzar (namesnica Alenka Jeglič)
7. a – Suzana Avsec (namestnica Julija Gorlova Kapler)
7. b – Andreja Zupet Jeglič (namestnica Urška Žagar)
8. a –Mirjana Činkole Črček (namestnica Suzana Pepel)
9. a – Nina Perše (namestnica Pavlina Zajc)

Predsednik sveta staršev: Boris Dvornik
Namestnica predsednika: Anica Turk Potočar.

Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Šmarjeta (datum objave: 9. junij 2017)

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV