Teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti, 16.- 22. september 2019, v znamenju hoje.

Že 18. Evropski teden mobilnosti bo letos širom stare celine potekal pod sloganom Gremo peš! med 16. in 22. septembrom. Hoja je spregledan, a zelo aktualen način trajnostne mobilnosti, kjer z gibanjem vplivamo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju.

Motoriziran promet je pomemben vir emisij toplogrednih plinov, ki pospešuje podnebne spremembe. Velika težava sodobne družbe je tudi pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Danes je telesno premalo dejavnih več kot 30 % odraslih v Evropski uniji, saj preveč sedimo in se vozimo z avtomobili. V povprečju neaktivna oseba preživi do 40 % več dni v bolnišnici (EPOMM, 2018). V Sloveniji ima težo, večjo od priporočene, malo manj kot polovica žensk in skoraj 70 % moških, težave s čezmerno težo imajo tudi otroci. V zadnjih 30 letih se je njihovo število podvojilo.

Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati osebni motorni promet. Med trajnostne prometne načine (ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju) prištevamo tudi hojo. Zato letošnja izvedba ETM poteka pod sloganom Gremo peš!

Slovenska koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti, mag. Polona Demšar Mitrovič iz Ministrstva za infrastrukturo, je o letošnji temi povedala: »Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, čeprav njen delež že desetletja upada. Primerna je za krajše razdalje (do 2 km), kar se ujema z značilnostjo zgradbe večine naselij v Sloveniji in povprečno dolžino tu opravljenih poti. Kakovostne ureditve javnega prostora lahko ob hoji spodbujajo tudi druge potovalne načine, predvsem javni prevoz. Želimo si, da bomo letos s sloganom Gremo peš! spodbudili k aktivnejši uporabi hoje vse prebivalce Slovenije.«