4. – 6. razred – neobvezni izbirni predmeti

šol. l. 2023/24 lahko v drugem triletju izvajamo pouk NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (v nadaljevanju NIP) v šestih skupinah. Šola mora obvezno ponuditi TUJI JEZIK, lahko pa ponudi tudi ŠPORT, TEHNIKO in RAČUNALNIŠTVO.

OŠ Šmarjeta glede na možnosti in razrede za naslednje šolsko leto ponuja naslednje predmete:

4. razred: nemščina, tehnika, šport
5. razred: nemščina, tehnika, šport, umetnost
6. razred: nemščina, šport, umetnost

Predmet se lahko izvaja, če se k njemu prijavi najmanj 12 učencev. Po oddanih prijavah bo sledil izbor predmetov. Izbrani bodo tisti, kjer bodo prijave številčnejše. Krog prijave se lahko tudi ponovi. Po dokončnem izboru bodo učenci prejeli obvestilo o izbiri.

Navodilo za izbiro in prijavo:

Prijava ni obvezna, je pa obvezno obiskovanje predmeta, če se učenec k predmetu prijavi. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP tedensko. Glede na število učencev in število možnih skupin predlagamo, da se učenci odločijo za eno uro, razen v primeru, ko se odločijo za tuji jezik, kjer je že po predmetniku tedensko 2 uri tega predmeta.

Način prijave: preko eAsistenta. Prijave bodo možne od srede, 11. 5. 2022 do srede, 18. 5 2022. Po tem datumu bodo prijave ali spremembe možne le preko šolske svetovalne službe.

Predstavitev obveznih in neobveznih predmetov

V primeru težav ob prijavi se obrnite na eAsistentovo pomoč na telefonski številki 01 777 33 99 ali po elektronski pošti starsi@easistent.com, za ostala vprašanja v povezavi z izbiro pa na svetovalno delavko Lea Povše Škoda.