7. – 9. razred – neobvezni izbirni predmeti

Šola mora za učence od 7. do 9. razreda obvezno ponuditi neobvezni izbirni predmet DRUGI TUJI JEZIK. Pouk le-tega se izvaja dve uri tedensko. Predmet se številčno ocenjuje, ocena se vpiše v spričevalo. Prisotnost učencev se obravnava tako kot pri vseh ostalih predmetih, kar pomeni, da morajo starši odsotnost opravičiti. Prijava velja za celotno šolsko leto, odjav ni.

Kot NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ponujamo Drugi tuji jezik NEMŠČINA. Pouk se bo izvajal, če se bo k predmetu prijavilo najmanj 12 učencev. Pouk neobveznega izbirnega predmeta bo glede na število učencev lahko potekal v 6-ih skupinah. Do delitev v več skupin pride, ko je število prijavljenih učencev večje od 28 učencev.

Način prijave: preko eAsistenta. Ko so prijave odprte, se vam to prikaže v eAsistentu na prvi strani.

Predstavitev obveznih in neobveznih predmetov