1. razred – neobvezni izbirni predmet

Šola v skladu z 20.a členom Zakona o Osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) kot NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET za prvošolce ponuja prvi tuji jezik ANGLEŠČINO. Predstavitev najdete na spletni strani.

Način prijave: preko eAsistenta. Prijave bodo možne od petka, 21. 4. 2023 do petka, 5. 5 2023. Po tem datumu bodo prijave ali spremembe možne le preko šolske svetovalne službe. V primeru težav ob prijavi se obrnite na računalnikarja Dragana Jovića dragan.jovic@ossmarjeta.si, za ostala vprašanja v povezavi z izbiro pa na svetovalno delavko Leo Povše Škoda lea.povse.skoda@ossmarjeta.si (tel. 07 384 41 98)