šolska prehrana

SUBVENCIONIRANA PREHRANA: S 1. 9. 2014 se je začela uveljavljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Staršem pred šolskim letom 2014/15 ni bilo več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila na pristojnem Centru za socialno delo. Obvezna je le Prijava na šolsko prehrano, ki jo starši oddajo ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto v šoli.

Izmenjava podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport poteka avtomatsko. Šole upoštevajo razvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda pristojni Center za socialno delo.

SUBVENCIJE malice in kosila pripadajo učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in kosilo, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku:

  •  za malico ne presega 553,63 €,
  • za kosilo ne presega 376,05 €.

Državni zbor RS je 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi upravičence do brezplačnega kosila učencem. Od 1. 1. 2016 bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek znaša do 36 % povprečne plače, v višini:

  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v R Sloveniji- subvencija v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v R Sloveniji- subvencija v višini 40 % cene kosila.

CENA ŠOLSKE PREHRANE ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO
MALICA:
1.- 9. razred: 0,80 €/dan

KOSILO:
1. – 5. razred: 1,46 €/dan
6. – 9. razred: 1,75 €/dan

DNEVNA KOSILA: 1,96 €/ dan
POPOLDANSKA MALICA ZA UČENCE PB: 0,61 €/dan


V zadnjem času so se je v Slovenskih šolah precej povečalo število otrok z dietami, ki pogosto niso medicinsko indicirane. Da bi se razmere na področju predpisovanja diet čimprej uredile, je Združenje za pediatrijo pri Slovenski zdravniški zbornici pripravilo  Priporočila za medicinsko indicirane diete.

Priporočila so dostopna tukajkjer najdete tudi obrazce za pridobitev potrdila o dieti.

V primeru, da vaš otrok potrebuje dieto, vas prosimo, da pri svojem pediatru čimprej pridobite ustrezno potrdilo, saj bomo le tako lahko otroku zagotovili ustrezno prehrano.

Anketa za starše
Anketa za učence