svet staršev

Svet staršev 2017/2018 sestavljajo:

predstavniki staršev vrtca:
miške – Matjaž Pajk (namestnica Anja Mrgole)
žabice – Damjan Cvetan (namestnica Nataša Piškur)
ježki – Andrej Hiti (namestnik Darko Valenčak)
račke – Evgen Pirš (namestnica Aleksandra Košiček)
polžki – Nuška Robek (namestnik Dejan Ivič)
metuljčki – Alan Končar (namestnica Anita Jelen)
čebelice – Janja Gregorčič (namestnica Darja Krakar)
pikapolonice – Žiga Simončič (namestnica Natalija Škrbina Zajc)
ribice – Peter Hančič (namestnica Petra Kotar)
sovice – Benjamin Golob (namestnik Sandro Amf)

predstavniki staršev šole:
1. a – Brigita Vrešak (namestnica Tanja Robek)
1. b – Danijel Jakše (namestnica Irena Medja)
2. a – Anica Turk Potočar (namestnik Miran Cvelbar)
2. b – Dušan Kovačič (namestnica Tina Starešina)
3. a – Boris Dvornik (namestnica Polona Sinur)
3. b – Jožica Perme (namestnica Jožica Pirc)
4. a – Vesna Cvelbar (Maja Judež)
4. b – Katarina Rifelj (namestnica Barbara Strnad)
5. a – Damjana Kos (namestnik Aleš Hočevar)
5. b – Jasna Kišak Pajk (namestnica Alenka Jeglič)
6. a – Julija Gorlova Kapler (namestnik Aleksander Nikolič)
6. b – Urška Kralj (namesnica Urška Žagar)
7. a – Mirjana Činkole Črček (namestnica Suzana Pepel)
8. a – Nina Perše (namestnica Pavlina Zajc)
9. a – Peter Peterlin Šušteršič (namestnica Nela Papež)

Predsednik sveta staršev: Boris Dvornik
Namestnica predsednika: Anica Turk Potočar.

Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Šmarjeta (datum objave: 9. junij 2017)