svet staršev

Svet staršev 2022/2023 sestavljajo:

Predstavniki staršev vrtca:

Ribice – Ana Rangus (namestnik Kristina Stojanović)
Sovice – Marko Lekše (namestnica Maja Cvetan)
Pikapolonice – Polonija Lija Prašnikar (namesnica Estera Božnik)
Čebelice – Jure Rajšelj (namestnik Urška Prešeren)
Metulji – Janja Gregorčič (namestnica Sabina Kermc)
Lisičke – Tanja Hribar (namestnica Ksenija Salmič)
Polžki – Maša Peterlin (namestnica Nataša Kermc)
Račke – Matic Vaupič (namestnik Nina Gregorčič)
Gosenice – Katja Metelko (namestnica Tea Tomažin)
Piščančki – Vanja Miklavčič (namestnica Maja Kos)

predstavniki staršev šole:

1. a – Damjan Cvetan (namestnica Blaž Černe)
1. b – Dragana Stanojević (namestnica Erika Petrovčič)
2. a – Lea Bobič (namestnica Barbara Cvetek)
2. b – Anja Turk (namestnik Nuška Robek)
3. a – Tamara Grm (namestnica Petra Kirn)
3. b – Silvija Zoran (namestnica Sanja Babič)
4. a – Svetlana Peterle (namestnica Aleš Kaplan)
4. b – Nina Gregorčič (namestnica Rok Cimerman)
5. a – Barbara Pirkovič Ćirić (namestnik Damjana Mrgole Lindič)
5. b – Maja Judež (namestnica Emir Šoštarec)
6. a – Iztok Umek (namestnik Maja Kužnik)
6. b – Matjaž Sinur (namestnica Janja Gazvoda)
7. a – Alenka Kovačič (namestnica Marjetka Lindič)
7. b – Damjana Vaupotič (namestnica Polona Pekolj)
8. a – Polona Sinur (namestnica Nela Papež)
8. b – Melita Duh Jerman (namestnica Sabina Jakše Hren)
9. a – Katja Smrekar (namestnica Suzana Pepel)
9. b – Barbara Strnad (namestnica Marjana Zajc)

Predsednica sveta staršev: Urška Bobič
Namestnik predsednice: Matjaž Sinur

Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Šmarjeta (datum objave: 9. junij 2017)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta staršev OŠ Šmarjeta

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV