Branje ne pozna meja / čitanje ne poznaje granice

S šolskim letom 2021/2022 smo se vključili v mednarodni projekt Branje ne pozna meja / Čitanje ne poznaje granice, katerega organizirajo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice na slovenski strani ter Hrvatska udruga školskih knjižničara in Hrvatsko čitateljsko društvo na hrvaški strani.

Bistvo projekta je promocija glasnega branja, razvijanje bralnih sposobnosti, razvoj različnih vrst pismenosti, obvladovanje metod raziskovalnega dela, bogatenje besednega zaklada, predvsem pa širjenje tuje literature.

V projektu, v katerem sodelujejo slovenske ter hrvaške osnovne in srednje šole, gre za izmenjavo izkušenj pri branju na glas. Vsaka slovenska šola, ki sodeluje v projektu, dobi partnersko šolo iz hrvaške, s katero sodeluje celo šolsko leto. Slovenski učenci preberejo hrvaško delo, prevedeno v slovenščino, hrvaški otroci pa preberejo slovensko delo, prevedeno v hrvaščino. Nato prebrano analizirajo, dramatizirajo, predstavijo javnosti, spoznavajo avtorja, spoznavajo kraj dogajanja iz zgodbe, med seboj sodelujejo, se slišijo, si dopisujejo, srečavajo na zoom srečanjih in ob koncu leta se en drugega tudi obiščejo, če jim sredstva in situacija to omogoča.

Na naši šoli letos sodelujejo učenci 5. a razreda z učiteljico Mojco Gorenc Ban pod mentorstvom knjižničarja Andreja Kovačiča, ki koordinira projekt z učenci 4. b razreda iz OŠ Ivana Cankarja v Zagrebu. Hrvaški udeleženci prebirajo in analizirajo Ding dong zgodbe od Jane Bauer, mi pa smo pod drobnogled vzeli Skrivnost ribjega očesa od Hrvoje Kovačivića.

Ob zaključku projekta smo predstavili film o našem delu.

V juniju 2022 smo partnersko šolo iz Zagreba tudi obiskali, kjer smo lahko spoznali svoje prijatelje iz 4. b, s katerimi smo bili skupaj v projektu. Slike iz našega obiska si lahko ogledate na spletni strani knjižnice.