šolski prevozi

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Učenci se v šolo in iz nje vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem.

ŠOLSKI AVTOBUS – V ŠOLO
SEVERNI KROG
6.15  z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Klevevž – Dol – Radovlja – Šmarjeta – šola (6.45)
Opomba: varstvo vozačev je v času od 6.45 do 7.30 v jedilnici. Učenci so dolžni biti v varstvu. Po 7.30 uri učence, ki nimajo dejavnosti, prevzamejo dežurni učitelji. Učenci upoštevajo njihova navodila.

JUŽNI KROG
6.55 (za vse, ki začnejo pouk ob 7.30 in učence iz smeri Žaloviče) z začetne postaje Žaloviče – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (7.25)
Opomba: učenci od 4. do 9. razreda, ki nimajo pouka, se zberejo v jedilnici in upoštevajo navodila dežurnega učitelja. Učenci od 2. in 3. razreda odidejo v dežurne razrede ali k jutranjim dejavnostim.

7.45 (za vse, ki začnejo pouk ob 8.20) z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (8.05)

ŠOLSKI AVTOBUS – DOMOV
SEVERNI KROG
14.00 (vsak dan) – šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Dol – Klevevž – Radovlja

15.20 (ponedeljek, sreda – petek) – šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja –  Čelevec

JUŽNI KROG
13.10 (vsak dan) – šola – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Žaloviče

14.50 (vsak dan) – šola – Brezovica – Žaloviče – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja)

 

ŠOLSKI KOMBI v šolo
6.20 – Vinji vrh 6.25 (Hrib) – Tomažja vas – šola
6.45 – Gor. Stara vas (6.55) – Male Poljane – Klenovik – Vel. Poljane – šola
7.10 – Radovlja – Gorenja vas – šola (učenci od 6. do 9. razreda)
7.40 – Radovlja – Sela – Gor. vas – šola (uč. od 2. do 5. razreda) – 7.55 prihod v šolo

ŠOLSKI KOMBI domov
14.00 – šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola
14.15 – šola – Vinji Vrh (Hrib) – Tomažja vas – Brezovica – šola
14.50 – šola – Radovlja – Gorenja vas – šola
15.05 – šola – Vel. Poljane – Klenovik – Male Poljane – Stara vas – šola