šolski prevozi

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Učenci se v šolo in iz nje vozijo s šolskim avtobusom, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole (1. alineja 56. člena Zakona o osnovni šoli – ZOsn) ali s šolskim kombijem.

ŠOLSKI AVTOBUS

ZJUTRAJ V ŠOLO

JUŽNI KROG

 • 6.55 z začetne postaje Žaloviče – Šmarješke Toplice (zgornje) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (7.25)
 • 7.40 z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarj. Toplice – šola (8.00)
 • 8.05 Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola  (8.15)

SEVERNI KROG

 • 6.25 z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja (Zagorica) – nato preko Zbur nazaj v šolo (6.45)
Opomba: Varstvo vozačev je v času od 6.45 do 7.30 v jedilnici. Učenci so dolžni biti v varstvu. Po 7.30 učence, ki nimajo dejavnosti, prevzamejo dežurni učitelji. Učenci upoštevajo njihova navodila.

POPOLDNE DOMOV

JUŽNI KROG

 • 13.10  šola – Brezovica – Šmarješke Toplice – Dolenje Kronovo
 • 13.20  šola – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Žaloviče
 • 14.55  šola – Brezovica – Žaloviče – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja)

SEVERNI KROG

 • 14.05  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Dol – Klevevž – Radovlja
 • 15.25  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja – Čelevec

ŠOLSKI KOMBI

ZJUTRAJ V ŠOLO

 • 6.25 – Vinj Vrh (6.25) – Tomažja vas – šola (6.40)
 • 6.50 – Čelevec – Stara vas – Male Poljane – Klenovik – šola (7.10)
 • 7.15 – Radovlja – Gorenja vas – šola (7.25)

POPOLDNE DOMOV

 • 14.00 – šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola
 • 14.50 – šola – Vinji Vrh – Tomažja vas – šola
 • 15.10 – šola – Radovlja – Gorenja vas – šola
 • 15.20 šola – Klenovik – Male Poljane – Stara vas – šola

STARŠEVSKI PREVOZ

Pri lastnem prevozu otrok v šolo in domov (ter kamorkoli), upoštevajte Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in priporočila Policije.

(Visited 194 times, 1 visits today)