Šolski prevozi

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Učenci se v šolo in iz nje vozijo s šolskim avtobusom, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole (1. alineja 56. člena Zakona o osnovni šoli – ZOsn) ali s šolskim kombijem.

Šolski avtobus zjutraj v šolo vozi po naslednjem razporedu:

SEVERNI KROG

6.30 z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – šola (6.45)

JUŽNI KROG

6.55 z začetne postaje Žaloviče – Šmarješke Toplice (zgornje) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (7.25)

7.35 z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarj. Toplice – šola (7.55)

8.00 Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (8.15)

Opomba: Varstvo vozačev je v času od 6.45 do 7.30 v jedilnici. Učenci so dolžni biti v varstvu. Po 7.30 učence, ki nimajo dejavnosti, prevzamejo dežurni učitelji. Učenci upoštevajo njihova navodila.

Šolski avtobus popoldne iz šole vozi po naslednjem razporedu:

JUŽNI KROG

13.15 šola – Šmarješke Toplice (Prinovec) –Dolenje Kronovo – Šmarješke Toplice (zgornje) – Žaloviče

13.45 šola – Brezovica – Družinska vas (sp.) –Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zg.)

14.55  šola – Brezovica – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (sp.) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zg.) – Žaloviče

SEVERNI KROG

14.05  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Dol – Klevevž – Radovlja

15.25  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja – Čelevec – Dol

Varstvo vozačev se za vse učence izvaja v JEDILNICI.


Šolski kombi zjutraj v šolo vozi po naslednjem razporedu:

6.10 Grič pri Klevevžu – Mala Strmica – Čelevec – Stara vas – Male Poljane – Klenovik – šola

6.50  Gorenja vas – Koglo – Sela – Radovlja – šola

7.10  Tomažja vas – Vinji Vrh – šola

7.35  Radovlja – Gorenja vas – šola (7.45)

Šolski kombi popoldne iz šole vozi po naslednjem razporedu:

13.20  šola – Radovlja – Gorenja vas – šola

14.00  šola – Stara vas – Male Poljane – Klenovik – Škocjan (Vrh) – šola

14.30  šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola

14.45  šola – Vinji Vrh – šola

15.00  šola – Grič – Strmica – šola

Starševski prevoz

Pri lastnem prevozu otrok v šolo in domov (ter kamorkoli), upoštevajte Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in priporočila Policije.