Zdrav življenski slog 2016/2017

eu logo mizs planica logo1

Med šolskimi počitnicami smo se ponovno prijavili na javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2016-17«, za obdobje od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017. Za učence OŠ Šmarjeta je storitev brezplačna. Program izvaja za to zaposlen učitelj športne vzgoje, Aleš Lindič,  v obsegu 20 ur tedensko. Z izvajanjem smo začeli že v petek, 2. 9. 2016. Program je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada ter MIZŠ.

  1. Cilj programa: je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencev 5 ur športnih aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.
  2. Urnik programa: 

urnik zzs 16-17

Plakat Zdrav življenjski slog