Učbeniški sklad

za šolsko leto 2023/24

 

Vsi učenci OŠ Šmarjeta so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Šmarjeta. 

V začetku šolskega leta prejmejo učbenike v brezplačno izposojo.

Z njimi ravnajo skrbno in odgovorno. Prosimo vas, da so učbeniki po prejemu zaviti in opremljeni s podpisano etiketo.

Ob zaključku pouka ali ob prepisu na drugo šolo morajo učbenike vrniti.

V skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020) mora učenec plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Prav tako bodo učenci 1., 2. in 3. razreda brezplačno iz učbeniškega sklada prejeli tudi delovne zvezke, ki pa jih konec leta ni potrebno vrniti.

Gradivo iz učbeniškega sklada bodo učenci prejeli 1. šolski dan oziroma prvi teden v septembru.

Kdor ne želi, da si otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada, izpolni obrazec za odpoved izposoje. Obrazec se nahaja na naslednji povezavi:

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/24 (za prikaz kliknite na posamezni dokument)

Izbor delovnih zvezkov je potrdil svet staršev na seji 9. 5. 2023.

Za vse potrebščine priporočamo, da jih najprej pregledate in uredite, nato pa dokupite le manjkajoče oz. uničene. Zaželeno je tudi, da v novem šolskem letu uporabljate zvezke iz preteklega leta, kjer je to mogoče.

Delovne zvezke in potrebščine kupite po priloženih seznamih v knjigarnah ali preko spleta. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo. Nakup delovnih zvezkov (2. in 3. triada) in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravite samostojno.

Starši lahko šolske potrebščine kupite:

Skrbnica učbeniškega sklada Damjana Tramte

Šmarjeta, 4. 6. 2023