Pešbus postaje

  1. POSTAJA (2,2 km, 26 min): za učence, ki prihajajo iz naselij Družinska vas, Sela, Bela Cerkev, Draga, Kronovo, Šmarješke Toplice – avtobusna postaja pri Amerikancu v Družinski vasi (odhod 7.30) – šola
  2.  POSTAJA (290 m, 4 min): za učence, ki prihajajo iz naselij Strelac in spodnjega dela naselja Šmarjeta – Gostišče Pri dediju v Šmarjeti (odhod 8.00) – šola
  3.  POSTAJA (1,7 km, 21 min): za učence, ki prihajajo iz naselja Gorenja vas (zgornja) – zbor pred kapelico v Gorenji vasi, pri Jegličevih (odhod 7.30) – šola
  4.  POSTAJA (1,3 km, 16 min): za učence iz Gorenje vasi – zbor pri vodnjaku (odhod 7.40) – šola
  5. POSTAJA (800 m, 10 min): za učence, ki prihajajo iz naselij Gorenja vas (spodnja), Šmarjeta, Radovlja, Vinica – zbor pred lekarno v Šmarjeti (odhod 7.45) – šola
  6. POSTAJA (1,6 km, 21 min): za učence iz Brezovice in Zg. Šmarjeških Toplic – avtobusna postaja na Brezovici (odhod 7.30) – šola
  7.  POSTAJA (1,1 km, 14 min): za učence iz naselja Brezovica (Kamen vrh) – zbor pri Zupanovih (odhod 7. 45) – šola