4. – 6. razred – neobvezni izbirni predmeti

šol. l. 2021/22 lahko v drugem triletju izvajamo pouk NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (v nadaljevanju NIP) v šestih skupinah. Šola mora obvezno ponuditi TUJI JEZIK, lahko pa ponudi tudi ŠPORT, TEHNIKO in RAČUNALNIŠTVO.

OŠ Šmarjeta glede na možnosti in razrede za naslednje šolsko leto ponuja naslednje predmete:

4. razred: nemščina, tehnika, šport
5. razred: nemščina, tehnika, šport
6. razred: nemščina, računalništvo, šport

Predmet se lahko izvaja, če se k njemu prijavi najmanj 12 učencev. Po oddanih prijavah bo sledil izbor predmetov. Izbrani bodo tisti, kjer bodo prijave številčnejše. Krog prijave se lahko tudi ponovi. Po dokončnem izboru bodo učenci prejeli obvestilo o izbiri.

Navodilo za izbiro in prijavo:

Prijava ni obvezna (zato neobvezni IP), je pa obvezno obiskovanje predmeta, če se učenec k predmetu prijavi. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP tedensko. Glede na št. učencev in število možnih skupin predlagamo, da se učenci odločijo za eno uro, razen v primeru, ko se odločijo za tuji jezik, kjer je že po predmetniku tedensko 2 uri tega predmeta.

Način prijave: preko eAsistenta. Ko so prijave odprte, se vam to prikaže v eAsistentu na prvi strani.

Predstavitev obveznih in neobveznih predmetov

V primeru težav ob prijavi se obrnite na računalničarja Andreja Kovačiča, za ostala vprašanja v povezavi z izbiro pa na svetovalno delavko Jasmino Jevnikar.