1. razred – neobvezni izbirni predmet

Šola v skladu z 20. a členom Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) kot NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET za prvošolce ponuja prvi tuji jezik ANGLEŠČINO. Predstavitev najdete na spletni strani.

Način prijave: preko eAsistenta. Ko so prijave odprte, se vam to prikaže v eAsistentu na prvi strani.