1. razred – neobvezni izbirni predmet

Šola v skladu z 20. a členom Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) kot NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET za prvošolce ponuja prvi tuji jezik ANGLEŠČINO. Predstavitev najdete na spletni strani.

Način prijave: preko eAsistenta. Prijave bodo možne od srede, 11. 5. 2022 do srede, 18. 5 2022. Po tem datumu bodo prijave ali spremembe možne le preko šolske svetovalne službe. V primeru težav ob prijavi se obrnite na eAsistentovo pomoč na telefonski številki 01 777 33 99 ali po elektronski pošti starsi@easistent.com.