Branje ne pozna meja / čitanje ne poznaje granice 2022/23

S šolskim letom 2021/2022 smo se vključili v mednarodni projekt Branje ne pozna meja / Čitanje ne poznaje granice, katerega organizirajo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice na slovenski strani ter Hrvatska udruga školskih knjižničara in Hrvatsko čitateljsko društvo na hrvaški strani.

Bistvo projekta je promocija glasnega branja, razvijanje bralnih sposobnosti, razvoj različnih vrst pismenosti, obvladovanje metod raziskovalnega dela, bogatenje besednega zaklada, predvsem pa širjenje tuje literature.

V projektu, v katerem sodelujejo slovenske ter hrvaške osnovne in srednje šole, gre za izmenjavo izkušenj pri branju na glas. Vsaka slovenska šola, ki sodeluje v projektu, dobi partnersko šolo iz hrvaške, s katero sodeluje celo šolsko leto. Slovenski učenci preberejo hrvaško delo, prevedeno v slovenščino, hrvaški otroci pa preberejo slovensko delo, prevedeno v hrvaščino. Nato prebrano analizirajo, dramatizirajo, predstavijo javnosti, spoznavajo avtorja, spoznavajo kraj dogajanja iz zgodbe, med seboj sodelujejo, se slišijo, si dopisujejo, srečavajo na zoom srečanjih in ob koncu leta se en drugega tudi obiščejo, če jim sredstva in situacija to omogoča.

Učenci 6. a razreda OŠ Šmarjeta smo sodelovali v mednarodnem projektu Branje ne pozna meja / Branje ne poznaje granica pod mentorstvom Bojana Kukman.  Povezali smo se z učenci 5. b razreda Osnovne šole Ivana Cankarja iz Zagreba, katere smo spoznali in obiskali že v lanskem letu.

V letošnjem letu smo izbrali knjigo hrvaškega pisatelja Ratka Bjelčića »Mali dnevnik velike ljubezni«, katero so učenci prebrali izbrana poglavja po skupinah.

Na začetku smo izbrali dva učenca, ki sta predstavila avtorja in ilustratorja (ilustratorja so sicer že poznali, saj je bil na našo šolo povabljen kot častni gost ob zaključku bralne značke). Ker smo si izvedbo projekta zamislili tako, da knjigo predstavimo po poglavjih, so imeli učenci nalogo, da s pomočjo ilustracij in igralskih vložkov prikažejo dogodke (zgodbo) iz posameznih delov knjige na čim bolj domiselni način. Učenci so bili nad knjigo navdušeni in so komaj dočakali konec neuslišane ljubezni glavnega junaka.

Zaradi gradbenih del in ostalih posebnosti letošnjega šolskega leta se srečanje v živo žal ni izvedlo.